Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

MiniHoudini.fun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Betalingsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MiniHoudini.fun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

MiniHoudini.fun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

MiniHoudini.fun verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

MiniHoudini.fun gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@minihoudini.fun. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MiniHoudini.fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@minihoudini.fun